Type to search

aaaaaaaaaaaaaaab
Bình Luận Thời Sự

Có phải ông Thưởng đang ám chỉ về phương thức… ‘xử lý’ Tô Lâm?

VIETLIVE.TV Nov 30Có phải ông Thưởng đang ám chỉ về phương thức… ‘xử lý’ Tô Lâm?
https://www.voatiengviet.com/a/vo-van-thuong-to-lam-bo-dat-vang/6326001.html

Support VietLive: https://www.paypal.com/paypalme/vietlivetv
Join Membership: https://www.youtube.com/channel/UCI8U_NB23FbKPly8gIEdLmA/join
VIETLIVE TV 2:
https://www.youtube.com/channel/UCMA6UuQaDxK5x6l0JCh3Gcg/

#MCThanhTâm
#MCThiênHà
#VIETLIVETV

Kính thưa quý vị, các thông tin được chúng tôi tổng hợp có chọn lọc từ nhiều nguồn khác nhau từ hải ngoại đến quốc nội, từ “lề dân” đến “lề đảng:. Các đánh giá, bình luận đều dựa trên quan điểm cá nhân của tác giả. Chúng tôi không cố tình công kích, bất kỳ cá nhân hay tổ chức, đảng phái nào. Do đó, chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến bình luận của khán giả trên mỗi video chúng tôi đăng tải lên hệ thống của Youtube.

source

Tags:

You Might also Like

21 Comments

 1. Hữu Thoại Dương November 30, 2021

  Củi đầy nhưng ai chặt gom vào

 2. Stresemann Gustav November 30, 2021

  Chào ban ngày Thanh Tâm xinh đẹp 🌿🌹🌹🌹🌿🌷🌷🌷🌿🌹🌹🌹🌿

 3. Thanh Tran November 30, 2021

  Ngu sao từ chức từ rồi ăn =đếch gì

 4. Minh Hien November 30, 2021

  Tam quyền phân lập theo hàng ngang nguyên tắc vận hành của các bộ ngành,kết nối thống nhất với hàng dọc là tỉnh, thành là cái tổng hợp , nguyền tắc của phát triển bền vững công thức: a-a´.,b-b´.,c-c´.Việt Nam phát triển dồn nén công thức :a-´a´,b-´b´,c-´c´. THỎA MÃN CÁC ĐIỂU KIỆN CỦA 5 BẢN HIẾN PHÁP .KHAI THÁC 2 NGUỒN TÀI NGUYÊN LÀ SÁNG KIẾN CÁ NHÂN VÀ CÔNG NGHỆ SỐ LÀ CỘNG HÒA VÀ THỐNG NHẤT :Cấu TRÚC XÃ HỘI TRUYỀN THỐNG-CẤU TRÚC XÃ HỘI DÂN SỰ- CẤU TRÚC XÃ HỘI DỒN NÉN LÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA .HÌNH THÀNH CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TUẬN THEO CÁC QUI LUẬT KHÁCH QUAN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG.So sánh với chủ nghĩa xã hội đặc sắc trung Quốc và kinh tế thị trường ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM mô hình Trung Quốc công thức hiệi tại :a,b-b´,c cao hơn 2 bậc Thể chế Chính trị.

  Bộ trưởng công an Tô Lâm vừa chén thịt bò DÁT VÀNG xong ỉa luôn vào mồm Nguyễn Phú Trọng và Võ Văn Thưởng theo trung lập một chiều nói kiểu văn hoa còn nói huỵch toẹt bán nước có tổ chức, vi phạm SẮC LỆNH CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 133-SL NGÀY 20 THÁNG 1 NĂM 1953. “ Điều 108 BLHS năm 2015 về “Tội phản bội Tổ quốc”.Quy định trong BLHS năm 2015 được sửa đổi theo hướng mở rộng khách thể của tội phạm. Ngoài độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, chế độ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như quy định của Điều 78 BLHS năm 1999, Điều 108 BLHS năm 2015 thay thế khách thể “lực lượng quốc phòng” bằng “tiềm lực quốc phòng, an ninh”mà bộ trưởng công an phải xử lý trong bổn phận của mình.

  Kết luận số 14-KL/TW NGUYỄN PHÚ TRỌNG -VÕ VĂN THƯỞNG LẠI NÓI LÁO . Là ý thức hệ không hề dựa vào sự thật : KHÔNG CÓ SỰ CHUYỂN HÓA TRỰC TIẾP. Sự khác biệt phải thông qua khâu trung gian để chuyển hóa lẫn nhau. Đức trị,Nhân trị, quân vương là con người có cảm xúc,dục vọng,ý chí,tài năng,đức độ mà cả xã hội phụ thuộc vào con người theo bộ phận hay toàn cục.Minh quân theo toàn cục còn HÔN QUÂN cách nhìn bộ phận,là dân chủ cho một người với uy quyền tuyệt đối.Độc quyền cai trị TOÀN XÃ HỘI.KHÔNG XÂY DỰNG ĐƯỢC LÝ LUẬN ĐỘC LÂP CHÉP LÝ LUẬN TRUNG QUỐC KHIÊN CƯỠNG. Lựa chọn kỹ trị của BCT cải cách vì kinh tế tài chính đáng báo động,cần phân tích đánh giá tổng quát đưa ra các biện pháp giải quyết kịp thời trước khi tình hình trở nên quá muộn,yêu cầu người đứng đầu phải thật tâm.Nguyễn Phú Trọng Đức trị,Nhân trị, quân vương là con người có cảm xúc,dục vọng,ý chí,tài năng,đức độ mà cả xã hội phụ thuộc vào con người theo bộ phận.HÔN QUÂN NGUYỄN PHÚ TRỌNG VẠCH RA DƯỚI MỌI HÌNH THỨC BIỂU HIỆN.CHÚNG TÔI ĐÃ HOÀN THÀNH TRÁCH NHỆM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA MÌNH.

 5. Minh Hien November 30, 2021

  CƯƠNG LĨNH SƯA ĐỔI 11 THỨ 4 Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc,THỨ 3 VỀ HÌNH THÁI KINH TÊ- XÃ HỘI,MÀ CỐT LÕI LÀ THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ=loại thứ bậc,đứt đoạn,phương thức sản xuất châu Á .Hiến pháp 2013 BỘ PHẬN CỦA BỘ PHẬN ĐẢNG CÔNG SẢN TRỌNG TÀU +.CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ TỪ ĐIỀU 1 ĐẾN ĐIỀU 13 LOẠI BỎ GIAI CẤP DONG NHÂN KHỎ CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ.QUỐC HỘI 15 DO VƯƠNG ĐÌNH HUỆ HIỆN THỰC HÓA HÌNH THÀNH đội ngũa chiến lược gồm: Nguyễn Phú Trọng,Nguyễn xuân Phúc,Phạm Minh Chính,Vương Đình Huệ,Võ Văn Thưởng

 6. Minh Hien November 30, 2021

  Đó là một tài sản vô cùng quý báu do tổ tiên, cha ông ta mấy nghìn năm để lại, không phải nơi nào cũng có được, chúng ta có trách nhiệm phải giữ gìn, trân trọng và phát huy. Nếu không là chúng ta có tội với lịch sử, là vong ân bội nghĩa với tổ tiên, cha ông chúng ta.CUỘC CHIẾN TÀN KHỐC qua 3 cuộc chiến tranh Đông Dương mà Pháp,Hoa Kỳ,Nhật Bản,Liên Bang Nga đều đổ máu,nhiều triệu Nam Nữ đã hy sinh trên chiến trường để thống nhất đất nước CHỨ MỤC ĐÍCH KHÔNG PHẢI ĐỘC QUYỀN ĐẢNG TRỊ.Bác Hồ trước lúc đi xa còn dặn lại rằng: "Muốn yêu Tổ quốc mình thì phải yêu những khúc hát dân ca!" (nhạc sĩ Trần Hoàn với các bài hát rất xúc động "Lời Bác dặn trước lúc đi xa", "Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh")" .Khác biệt Lê Duẩn-Trường Chinh là những tác giả trực tiếp cùng nhân dân thống nhất đất nước. Cương lĩnh 1 được thể chế thành Hiến pháp 1946: MỤC TIÊU tất cả các giai tầng xã hội vì độc lập ,tự do của đất nước là Chủ nghĩa dân tộc.Chủ tịch nước không phải chịu một trách nhiệm nào, trừ khi phạm tội phản quốc". Là Hiến pháp duy nhất khẳng định quyền lập hiến thuộc về nhân dân."Sau khi đã được nghị viện ưng chuẩn, Hiến pháp phải đưa ra toàn dân phúc quyết" .Mục tiêu THỰC HIỆN các nhiệm vụ chấm dứt sự cai trị,nô dịch của nước ngoài, tức là chức năng công được thực hiện bởi các tổ chức quyền lực công,tư là DÂN CHỦ,CON ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC,thống nhất với lý tưởng cộng sản =MỤC ĐÍCH. Đưa cả nước lên CHỦ NGHĨA XÃ HỘI năm 1976 lấy tên nước là cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Duẩn viết:CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM=2 quyển lớn bìa hồng theo THỂ CHẾ LOẠI TRỪ .Từ 12-19 tháng 7-1983 TBT ĐCSVN Lê Duẩn đi nghỉ tại Liên Xô vì BẾ TẮC LÝ LUẬN. MỤC TIÊU xác định hệ quy chiếu cho sự ra đời của các giải pháp sáng tạo là KẾT QUẢ HY SINH,MẤT MÁT CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI: Cách mạng Dân tộc,Dân chủ,Nhân dân được Chủ Tịch nước Trường Chinh viết 2 tập,bìa xanh năm 1975.(LÊ DUẨN,TRƯỜNG CHINH hoạt động trong hiểu biết chính trị của mình).Tử 1946 đến tận 2021 chưa diễn ra trưng cầu dân ý lần nào.Năm 1976 ông Phạm Như Cương mở khoa Triết học tại trường đại học tổng hợp Hà Nội.Tính thứ,bậc và tính liên tục là những khái niệm chúng tôi biết đến từ học triết một và xem xét chúng đến tận hôm nay.

 7. Minh Hien November 30, 2021

  Nước Nga Xô Viết tự sáng tạo ra chủ thuyết, rồi theo chủ thuyết tự mở đường mới, không theo đường đi chung của nhân loại. Sau 74 năm (1917-1991) nhân dân Nga đã nhận ra là đi lạc đường, tương lai mỗi ngày một xấu hơn, nên đã thức tỉnh mà quyết định quay về điểm xuất phát để trở lại đi con đường chung của nhân loại.

  3. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh. 10 năm trước ĐỂ nhuộm đỏ thế giới Tập Cận Bình chọn Nguyễn Phú Trọng làm chủ tịch hội đồng lý luận Trung ương đưa vào làm bí thư thành ủy Hà Nội,lên chủ tịch quốc hội chỉ đạo hội đồng lý luận trung ương chọn chủ thuyết phát triển Việt Nam mang tính lý luận cao là bước tiến thứ nhất về Tổ chức của Trung cộng.(2) Thay đổi Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 19 tháng 01 năm 2011 tập trung quyền lực tuyệt đối vào Nguyễn Phú Trọng có 9 nhiệm vụ là bước tiến thứ hai = Biên bản kiểm phiếu biểu quyết về một số đặc trưng của chủ nghĩa xã hội trong các văn kiện đại hội 11 đồng nhất là nền kinh tế phát triển cao,dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại có 895 phiếu=65,4% theo Quan điểm 1=Quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp và 472 phiếu =34,3% theo quan điểm 2 Chế độ công hữu về tư liệu sản xuất nên Phân rã đảng cộng sản thành 2 phái là bước tiến thứ ba. Lý tưởng Trung cộng của cá nhân+ekip khác với lý tưởng 2/3 đảng viên cộng sản là bước tiến thứ tư.Trong lịch sử Trung Quốc xây dựng trên định chế quốc hữu =tất cả thuộc sở hữu của vua >< Việt Nam xây dựng kiến trúc thượng tầng là tập quyền còn hạ tầng cấu trúc kinh tế phân quyền:Huyện Mỹ Đức-230 km²-2009-169.999 người-739 người/km² – Sắc tộc: Việt. Giáp huyện-Chương Mỹ-Ứng Hòa, ranh giới là sông Đáy- Kim Bảng tỉnh Hà Nam- Lương Sơn…theo điều 53,54 hiến pháp 2013 quốc hữu hóa là bước tiến thứ 6 về Tổ chức của Trung cộng. Thiết lập nguyên tắc pháp lý,cơ sở pháp chế hóa thành luật của Trung cộng ở Việt Nam xóa bỏ phép vua thua lệ làng là bước tiến thứ 7.Không dựa trên bất cứ một triết thuyết cao siêu nào về chính trị hay kinh tế, trên mọi chiến trường hay thương trường việc 97,59% đại biểu Quốc hội thông qua Hiến pháp mới 2013 là “phải” chọn phe một địa cực,một vành đai,một con đường của một bộ phận đảng viên.Bước tiến thứ 8 về tổ chức của Trung cộng biến Hiến pháp 2013 thành hàng Tàu,đã hiện thực hóa xong ở Việt Nam. Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:"Rõ ràng thông qua Hiến pháp không chỉ nhận được sự tán thành cao của Quốc hội, mà nhiều lần đi tiếp xúc cử tri cũng cho thấy toàn dân rất phấn khởi. Không trưng cầu ý dân mà như trưng cầu ý dân. Đây là điểm nhấn, tạo niềm tự hào, tạo được sự đồng lòng, đồng sức của cả hệ thống chính trị”(3) Ngày 5-6-2015 Chủ tịch,Tổng bí thư Đảng cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đến Việt Nam theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và chủ Tịch nước Trương Tấn Sang và đã chi 1 tỷ Nhân dân tệ khoảng 150 triệu đô mua chức tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong 5 năm tới (4) Tình hình không chắc nửa đêm Nguyễn Sinh Hùng khi kết thúc Hội Nghị TW 13 – Khóa 11 trước ngày Đại Hội 12 khai mạc chỉ vẻ vẹn có 4 ngày=điều kiện chuyến đi thăm Trung Quốc bất thường, để Quốc Vụ Viện Trung Quốc Ra nghị quyết cho phép quân đội nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa được phép đưa quân đội ra nước ngoài để bảo về thành quả Xã hội Chủ nghĩa =mục tiêu. Kết quả là những vật cản trên đường cao tốc Lào Cai-Nội Bài phải được dọn sạch=Cái chết của tư lệnh quân khu 2 và 3 cán bộ tỉnh Yên Bái. Thủ tướng Chính phủ chỉ định ông Nguyễn Hoàng Anh nguyên bí thư tỉnh ủy Cao Bằng làm chủ tịch Ủy ban quản lý vốn vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước.Bước tiến thứ 9 về Tổ chức bộ máy hạ tầng của Trung cộng. Theo tiến trình chọn lựa thì Bộ Chính trị sẽ quyết định chốt danh sách cuối cùng do ông Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban, đóng vai trò cả quyết định định hình chính sách lẫn lựa chọn nhân sự cho Đại hội toàn quốc lần thứ 13,có hơn 200 cán bộ đảng được chọn lựa từ 250 người ở cấp cơ sở vào tháng 11/2018 và khả năng sửa lại điều lệ đảng cho chức vị Tổng bí thư một cách riêng biệt tiếp tục nắm quyền là bước tiến thứ 10 của Trung cộng nắm toàn bộ các bộ máy của hệ thống chính trị Việt Nam.Cách bảo đảm chắc chắn khống chế,khuất phục cả hệ thống chính trị và toàn xã hội phục tùng dã tâm của chủ nghĩa thực dân Trung cộng tại Việt Nam. … Nhất thể hóa chức danh Tổng bí thư với Chủ tịch nước là logic dẫn đến cái chết đã được báo trước của ông Trần Đại Quang,tuyệt đối hóa cơ chế đảng trị,ở tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị từ hạ tầng đến thượng tầng,trong mọi lĩnh vực từ triết học đến tôn giáo phải trực tiếp dưới sự lãnh đạo của đảng Trọng Tàu+,trang bị vũ khí cho cấp huyện,đánh bất đồng chính kiến trong đảng,sách nhiễu các tổ chức xã hội dân sự bên ngoài hệ thống đảng,bỏ tù >300 người yêu nước dám bỏ phiếu bằng chân thể hiện lòng yêu nước của mình… bước tiến thứ 11 của Trung cộng.

 8. Minh Hien November 30, 2021

  4. Trung Quốc đưa ra thông điệp rằng chủ nghĩa đơn phương thách thức không nhất thiết phải quan tâm đến các hậu qủa quốc tế.Năm 2021, Trung Quốc sẽ diễn ra sự kiện kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng (1949-2049). Chủ tịch Tập nói “Quân đội Trung Quốc triệu tập là có, đến là có thể đánh và đánh là có thể thắng, để bảo vệ chủ quyền và các quyền liên quan ở Biển Đông”. Trung Quốc 'đã hở sườn', trong nội bộ Trung Quốc hiện nay cũng có rất 'nhiều vấn đề' vì nếu họ cùng đường thì cũng có thể 'dám làm liều', cái thất bại có thể là 99%, cái mà họ đạt được để giải quyết tình thế này thì còn có thể là còn 1%. Muốn chiếm biển vẫn giữ được một VN nằm trong tầm kiểm soát, tốt nhất là làm sao lấy được biển mà VN ít phản đối hoặc là chỉ phản đối chiếu lệ.Không loại trừ là cả hai nghĩa, là mũi dùi dư luận sẽ vừa thúc vào những kẻ cướp nước, nhưng đồng thời cũng không ngần ngại xỉa cả vào những kẻ sẽ được cho là toa rập với Bắc Kinh, gây nên thảm hoạ “Bắc thuộc lần thứ ba” như cố Ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch đã từng cảnh báo.Thực sự là "nền tảng tinh thần", "động lực phát triển" và "soi đường cho quốc dân đi"Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh. Cấu kết Nguyễn Phú Trọng_Tập Cầnh Bỉnh vi phạm sác lệnh Hổ Chí Minh ký,luật quốc phòng,luật hình sự;Giết 22 nguời là cán bộ,quận nhân bị Nguyễn Phú Trọng coi là vật cản con đường bán nước ,cụ Kình, Khủng khoảng xã hội: Quyền lực chính trị là quan trọng nhất khiến các lực lượng xã hội khác phải đi theo phục tùng.Nhưng nâng thuyền là dân,lật thuyền cũng là dân.Dù chế độ độc tài toàn trị tăng cường lực lượng an ninh tới đâu,trang bị vũ khí tối tân tới cỡ nào thì nhóm truyền thống trong đảng cộng sản Việt Nam cũng không thể tiêu diệt được một dân tộc với hơn 90 triệu con người.Dân không tin theo là thất bại,mất nước. Nhà Hồ chính sự phiền hà,Để trong nước lòng dân oán hận.Hồ Nguyên Trừng nói:Tôi không sợ chống giặc nhưng sợ lòng dân không theo,quân đội 2 vạn người,trăm vạn lòng thì vũ khí tối tân,phòng thủ kiên cố cũng không ngăn được xâm lược.Trùng tu thành Hồ 750 tỷ đồng cảnh báo công khai mất nước.Lịch sử là bài học thời sự cho nhóm truyền thống.

  Khi tư duy lãnh đạo nhân danh chủ nghĩa xã hội,còn bị che mờ bởi lợi nhuận,các đại dự án được thông qua không bằng giải pháp kỹ trị mà bằng đảng trị sống nhờ các ưu đãi chứ không tự sống,đáp ứng được nhu cầu của thị trường,không cần biết đến kết quả kinh doanh ,tức là nhân quyền tồn tại phụ thuộc độc quyền,tức là định hướng xã hội chủ nghĩa kìm hãm sự phát triển của thị trường,làm công cuộc chống tham nhũng bế tắc cả về lý thuyết và thực tế.

 9. Minh Hien November 30, 2021

  Chiến thắng không phải chỉ để chiến thắng mà còn phải để làm một sự nghiệp mới cho quốc gia. Không hòa giải dân tộc, vì quyền lợi của bộ phận của bộ phận,kiên quyết duy trì đói,nghèo,tiêu diệt đất nước và dân tộc bằng phản quốc có tổ chức,Nguyễn phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc,Phạm Minh Chính ,Vương Đình Huệ,Võ Văn Thưởng là kẻ thù của dân tộc.

 10. Long handsome1990 November 30, 2021

  Tui nó cà khịa nhau thôi , chứ tô lâm là gà của ông phúc có ông chính che nữa thì xử con căt

 11. The nhan Tran November 30, 2021

  Thằng Thưởng này đang nói phét ?..trong hệ Thống cầm quyền đương thời ..nó là " Trùm nói phét ". Trong xã hội Việt Nam hiện nay là thời kỳ " công an trị " .mà bản thân Tô lâm là " Trùm đàn áp và khủng bố " …quyền lực của nó lớn hơn cả Bộ chính Trị …ai dám đụng đến nó ( kể cả ông Trọng ).không tin thử xem ?…gia đình , vợ con , người thân …kẽ nào dám hó hé sẽ gặp " chuyện bất Trắc , tai nạn …v.v..và bản thân kẽ " to gan " sẽ " chết bất đắc kỳ tử "…Ai dám ?…

 12. xuan lethi November 30, 2021

  Ông T bây giờ lực bầt tòng tâm không đủ sức khỏe lẫn uy tín điều hành đất nước .dân có thể tin ông nhưng với lực lượng như TL đang nắm giữ ông không tin vào chính sách đốt lò của ông Trọng .với nền tảng hiện nay đưa ra chính sách để cán bộ đảng viên không tham nhũng là ảo tưởng mị dân .cứ bắt xét xử nhưng cứ trả lại khắc phục hậu quả là giảm án 70.80% trò hề .nếu ko phát hiện tao ôm đi luôn như cán bộ ở Đồng Nai hay bà Thoa sang Pháp và có quốc tịch .hết .còn phát hiện thì KHẮC PHỤC HẬU QUẢ 😥🙄🙃CHỈ KHI NÀO ÔNG DÁM CHO KÊ KHAI TÀI SẢN TOÀN BỘ ĐẢNG VIÊN CAO CẤP TW QUẢN LÝ DÂN MỚI TIN ÔNG .DÂN NHÌN SƠ QUA ĐÃ THẤY MÀ ÔNG KHÔNG NHÌN RA THÌ AI TIN .lương cao nhất chỉ 22 triệu .làm sao có biệt phủ xe sang con định cư nước ngoài tiền hàng tỉ trong ngân hàng cổ phần cổ phiếu hàng trăm tỉ .có dám làm đâu? Cuối cùng chờ về hưu tẩu tán hết rồi mới kỷ luật. Hài xhcn

 13. Muốn biết là trò gì
  Hãy mở sách toán học
  Tìm dải FORPIOT
  Cái đuôi nó ở đâu.

 14. Hung H November 30, 2021

  Tôn trọng và công bố sự thật , tôn trọng và thực thi đúng pháp luật, chỉ có dân mới giải quyết tham nhũng thì phải trả quốc hội lại cho dân chọn.

 15. Minh Việt Tạ November 30, 2021

  Luật pháp Việt Nam là luật rừng luật rú

 16. kiet nguyen November 30, 2021

  Chú này lên đài nói gì củng thật mà thực tế không có thật, nhìn nó khờ khờ sao ấy

 17. phuoc huynh November 30, 2021

  3 dòng kẻ cứ giống như "gà què ăn quẩn cối xay", nên nhìn rộng ra một chút! Ông nào ngồi vào vị trí ông Tô Lâm thì việc dọn dẹp cái đám Cuội vẫn phải vậy, có khi còn tiến bộ hơn! 🙂

 18. Công Thanh November 30, 2021

  Nói cho vui , và lấy lông dân thôi . Thực tế thắng nào cũng thế , tham nhũng là chính

 19. Dũng Lê November 30, 2021

  Hắn nói thế thôi chứ bọn chúng là một nhóm, chúng nó chỉ hốt dân thôi.

 20. Thuyen Han November 30, 2021

  Thằng trẻ ranh sn 77 lớn lên từ đoàn..ăn thua gì..

 21. Atu November 30, 2021

  CHÚNG ĐANG CẮN NHAU — 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂