Type to search

aaaaaaaaaaaaaaab

You Might also Like

11 Comments

 1. Bông Lan July 18, 2021

  Cuba đã thức tỉnh

 2. Phan Nguyen July 18, 2021

  Người dân cuba đã thức, người dân muốn xóa bỏ chế độ độc tài…!

 3. kim H July 18, 2021

  Cu ba muôn năm cuba bất diệt

 4. Khai ĐT HD VN July 18, 2021

  Đòi hỏi cần thiết nhưng đang lúc dịch covid thế này không lên

 5. A July 18, 2021

  chuc mung dan Kuyba da thuc tinh

 6. Mùa Gió July 18, 2021

  Cu ba đã thức Người ơi
  Người dân nước Việt,,mãi mơ bác hồ
  Tỉnh đi dân tộc đợi chờ
  Nam kỳ khởi nghĩa,, đời đời ấm no
  Sức mạnh đoàn kết lại to
  Quét sạch bóng cộng,,tự do nhân quyền

 7. Giờ chỉ còn một mình việt cộng thức cả ngày lẫn đêm canh chừng đế quốc mỹ đang giẫy chết còn người dân cuba không còn muốn canh chừng mỹ đế nữa rồi ?

 8. Tan Nguyen July 18, 2021

  Xin chào Thiên Hà đã đưa tin rất hay và bổ ích.

 9. Duan Van July 18, 2021

  Tự do

 10. Chan An July 18, 2021

  Hello👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏

 11. Bình Nguyên July 18, 2021

  Hoa Kỳ ơi, hãy đổ thêm năng lượng cho nhân dân cuba