Type to search

Previous Article

You Might also Like

5 Comments

 1. Loan Kim July 16, 2021

  ChucTT vaBBTchuong trinhVIETLIVEcung gia dinh Suc khoeBinh an vaHanh phuc🙏🏻

 2. Công Thanh July 16, 2021

  Chống dân là một , thích tham nhũng là hai . Các thứ đó cộng lại trở thành nhu nhược

 3. Chan An July 16, 2021

  Hello👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏

 4. Phiem Bùi van July 16, 2021

  Y

 5. Rose Paxton July 16, 2021

  Chào chị Thanh Tâm xinh đẹp nha đã nói tin tức cho cộng đồng mạng hiểu về tình hình đất nước dưới sự lãnh đạo đường lối chồng dân vv và vvv