Type to search

You Might also Like

6 Comments

 1. nhan mai July 8, 2021

  Đây là chuyện tự nhiên mà, đừng gượng ép. Ngay cả Mỹ, khi tôi đi xin việc sau khi tốt nghiệp đại học, tôi không thích khi biết mình được chọn vì màu da của tôi. Họ muốn tỷ lệ kỹ sư trong công ty 90% da trắng, 10% dân thiểu số vì đó là tỷ lệ sắc dân trong xã hội Mỹ chiếm hơn 10% vào thời đó ( 1980s ). Tôi không muốn người ta nói vì tôi da màu mà xin được việc, điều đó chẳng hay ho gì, người tự trọng không thích chuyện đó. Sau năm 1975, những ý nghĩ về dân Bắc Việt ( Bắc Việt 75 ) hoàn toàn thay đổi, khác với những gì Tự Lực Văn Đoàn cố gắng diễn tả về " người Tràng An ". Không có vùng miền gì cả, chỉ có ăn cướp và nạn nhân, kẻ thống trị bạo tàn và thứ dân nô lệ, bọn huênh hoang tự cao tự đại, dốt nát, bẩn thỉu và những con người ảnh hưởng văn minh Tây Phương quá lâu ( Christian Civilization ). Nếu dân Miền Nam ai thích ăn " vải đầu buồi " thì cứ tiếp tục thưởng thức, nghe nói nó cũng ngon như nho Mỹ. Hay cười vui khi có kẻ gọi mình :" Ê, mày không thấy bố mày đứng đây hả ? " thì cứ tiếp tục kêu gọi :" không nên phân biệt vùng miền ".

 2. Mobile Hao July 8, 2021

  cho nên có chúng bố chớ khg có chúng ba bao giờ , người bắc sinh sống ở miền nam lâu đời luôn nhỏ nhẹ dễ nghe văn chương thi phú có vần có điệu , cho nên khi nghe nói giọng trọ trẹ the thé chát chúa bố láo ..ta sẽ biết địa chỉ thường trú ngay

 3. Ty Nguyen van July 8, 2021

  Nhà thơ Nguyễn (tấc) Nhiên là thần tượng bất biến trong lòng của tiên chi dũ chụ chần dần đó…mà !!!😜

 4. thiện nguyện July 8, 2021

  Duy Tuệ Thị Nghiệp ! Tạm Dịch. Sự nghiệp của trí tuệ. Hầu như những ngôi chùa hay ghi bốn chữ nầy !

 5. Lê Chí Linh July 8, 2021

  "Chuyện "vùng miền"" của Cảnh Lê -> …Nhưng dù sao thì, cho tới ngày nay, hầu như tuyệt đại đa số, chỉ có người Bắc vào miền Nam định cư lâu dài, không có người Nam ra miền Bắc định cư lâu dài…-> Chí phải.

 6. Nguyên văn Dũng July 8, 2021

  Người dân. Bắc nói láo chỉ có đảng không phải dân Bắc