Type to search

aaaaaaaaaaaaaaab
Điểm Tin Cộng Đồng Mạng

Đảng Nước Nga Thống Nhất hụt hơi, tổng thống Putin dùng tiền chiêu dụ cử tri

VIETLIVE.TV Jun 23Đảng Nước Nga Thống Nhất hụt hơi, tổng thống Putin dùng tiền chiêu dụ cử tri
https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20210620-%C4%91%E1%BA%A3ng-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-nga-th%E1%BB%91ng-nh%E1%BA%A5t-h%E1%BB%A5t-h%C6%A1i-t%E1%BB%95ng-th%E1%BB%91ng-putin-d%C3%B9ng-ti%E1%BB%81n-chi%C3%AAu-d%E1%BB%A5-c%E1%BB%AD-tri

Viet Live Store: https://teespring.com/stores/vietlive
Join Membership: https://www.youtube.com/channel/UCI8U_NB23FbKPly8gIEdLmA/join

#MCThanhTâm
#mcThiênHà
#vietlivetv

source