Type to search

Điểm Tin Cộng Đồng Mạng

California mở cửa toàn phần; cộng đồng Việt trở lại bình thường ‘trong cẩn thận’

VIETLIVE.TV Jun 23California mở cửa toàn phần; cộng đồng Việt trở lại bình thường ‘trong cẩn thận’
https://www.voatiengviet.com/a/little-saigon-california-m%E1%BB%9F-c%E1%BB%ADa-l%E1%BA%A1i/5933071.html

Viet Live Store: https://teespring.com/stores/vietlive
Join Membership: https://www.youtube.com/channel/UCI8U_NB23FbKPly8gIEdLmA/join

#MCThanhTâm
#mcThiênHà
#vietlivetv

source

Tags:

You Might also Like