Type to search

You Might also Like

3 Comments

  1. Anh Nhat June 10, 2021

    Thanh tâm đe tóc xau qua e gai oiiii

  2. anh Nguyễn thị tú June 10, 2021

    Kênh của vện sọc

  3. Future Sun June 10, 2021

    Có thể bạn chưa biết VIETLIVE là kênh Việt Nam phản động … nếu bạn đã học lịch sử vạn người đều biết đều biết chúng ta có vô số đảng phái bán nước cho Tây tiêu biểu là Ngụy.Nếu bạn chú ý bạn có thể thấy ở đây nhiều lúc có thể nói vài từ phản cảm, mang tính khiêu khích bạo động.Chắc các bạn cũng đoán ra kênh cũng chỉ thỏa mãn tâm lý các bạn chứ không phải hay ho j.