Type to search

You Might also Like

4 Comments

 1. hofa nuenhurux June 9, 2021

  Effectiveness in Study and real world ?

 2. bien bui June 9, 2021

  ok

 3. Khach Vip June 9, 2021

  Lúc nào cũng bảo cái gì của Nga và tq là kém

 4. ĐỒNG TÂM June 9, 2021

  Tiêm vaccine tàu là hủy hoại giống nòi, dân ta quá hiểu giã tâm của tàu cộng với dân ta, không thể tin tưởng và sự phê duyệt của bộ y tế vô đạo đức qua những vụ thuốc giả được cấp phép. Không thể chích thuốc tàu cộng vào người vì hủy hoại giống nòi.