Type to search

You Might also Like

2 Comments

  1. Tan Nguyen June 7, 2021

    Nó rất sợ sự thật, đúng là khốn nạn vô cùng.

  2. TN June 7, 2021

    Mất mùa là tại thiên tai….Được mùa là bởi thiên tài Đẻng ta. ….ĐẢNG ƠI LÀ ĐẢNG…