Type to search

You Might also Like

9 Comments

 1. Van su Tran June 4, 2021

  Cái này Bác CẢ gọi là :
  TỰ DIỄN BIẾN, TỰ CHUYỂN HÓA trong nội bộ Đảng.

 2. phuoc huynh June 5, 2021

  VN hiện tại như thế nào thì mọi người dân VN đều nhận biết, nói về những chuyện xàm xí này thì có ích gì đâu? ai nghe?

 3. Takei Jap June 5, 2021

  Hy vọng ông CẦN viết lại hồi ký cho đời sau.

 4. Diep Ngoc June 5, 2021

  Hay.

 5. Phuong Trinh June 5, 2021

  ChaomcTTxinhdepdethuongvadang yêu🌹

 6. Phuong Trinh June 5, 2021

  ChucmcTTcung giadinhSuckhoeBinhan.vaHanhphuc🙏🏼

 7. Thong Nguyen June 5, 2021

  🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹👍

 8. Thong Nguyen June 5, 2021

  Hay lắm cháu?

 9. Vàng Cờ June 5, 2021

  👍 👍 👍. 🙏 🙏 🙏 ….