Type to search

You Might also Like

3 Comments

 1. vietmanhduong May 4, 2021

  Cái Thứ

  Posted on 04/11/2013 by nguyenchithien2012

  "Cái thứ Duẩn, Chinh, Đồng, Hùng, Thọ Thẹo!

  Cai trị nước ngoài, nói chó nó nghe theo

  Đã dốt, đã ngu, lại lạc hậu, lại nghèo

  Cũng muốn đua đòi làm đàn anh một tẹo

  Tụt xuống cho nhanh đó là khôn khéo

  Điều kiện đâu có đủ để chơi trèo! "

  NCT, 1979

 2. Lê Chí Linh May 4, 2021

  "Nó, chủ nghĩa xã hội, như miếng da lừa, teo tóp" của Nguyễn Thông" -> Bộ máy tuyên truyền của cộng sản rất thành công trong chính sách ngu dân… Đẹp mà cứ kéo nhau sang tư bản giãy chết chữa bệnh, con cái từng đàn từng lũ sang tư bản giãy chết học hành, lập nghiệp, không chịu sang những nước cùng phe, thì đẹp ở chỗ nào.

 3. Buong La May 4, 2021

  Phải công nhận họ bị lừa. Rồi họ lừa thanh thiếu nhi . Ai cũng tin.Nếu o có đảng cs. Thì xã hội vn dân vn giờ phải ngang bằng đài loan hàn quốc.