Type to search

Previous Article

You Might also Like

6 Comments

 1. Dung Mã May 3, 2021

  Tụi nó làm gì biết nhục

 2. Thanh Trọng May 3, 2021

  Chào Thanh Tâm …

 3. Rau Muống May 3, 2021

  ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày bọn cướp cộng sản vn tấn công đi vào cướp chính quyền sài gòn,tất cả nhân dân vn sai lầm tưởng ấm no hạnh phúc,vào năm 1976 bọn cướp cộng sản vn lại đi đánh tư sản cướp hết của người dân luôn😁rồi mang đến giải phóng cho người dân đói khổ😁

 4. Thu Kim Nguyễn May 3, 2021

  Cảm ơn Vietlive.tv và Thanh Tâm

 5. Thu Huynh May 3, 2021

  MAU AO DEP QUA THANH TAM OI

 6. Chung Pham May 3, 2021

  Hy vọng sang Mỹ rồi sẽ không trở thành kẻ trở cờ như mụ nấm độc….