Type to search

Bình Luận Thời Sự

KIÊU NGẠO VÀ TỰ TIN THÁI QUÁ, NƯỚC TÀU TỰ HẠI MÌNH

VIETLIVE.TV May 03KIÊU NGẠO VÀ TỰ TIN THÁI QUÁ, NƯỚC TÀU TỰ HẠI MÌNH
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=286315276504971&id=100116885124812

Viet Live Store: https://teespring.com/stores/vietlive
Join Membership: https://www.youtube.com/channel/UCI8U_NB23FbKPly8gIEdLmA/join

#MCThanhTâm
#mcThiênHà
#vietlivetv

source

Tags:

You Might also Like

1 Comments

  1. Nguyệt Nguyễn May 3, 2021

    Ai ai cũng sợ tàu vì cái gian manh nham hiểm nhưng vn thời điểm này lãnh đạo vẫn bình thường trên cả tuyệt vời hơn răng và môi ( có lẽ vì môi tc mà hở thì các cái răng lạnh buốt sao !!)