Type to search

Nhân Vật Sự Kiện

THẢM SÁT MAN RỢ Ở XU N LỘC: BAO GIỜ CÔNG KHAI XIN LỖI NẠN NH N, TRỪNG PHẠT KẺ GÂY TỘI ÁC?

VIETLIVE.TV May 02THẢM SÁT MAN RỢ Ở XU N LỘC: BAO GIỜ CÔNG KHAI XIN LỖI NẠN NH N, TRỪNG PHẠT KẺ GÂY TỘI ÁC?
https://danlambaovn.blogspot.com/2021/04/toi-ac-cua-viet-cong.html

Viet Live Store: https://teespring.com/stores/vietlive
Join Membership: https://www.youtube.com/channel/UCI8U_NB23FbKPly8gIEdLmA/join

#MCThanhTâm
#mcThiênHà
#vietlivetv

source

Tags:

You Might also Like

1 Comments

  1. Rau Muống May 2, 2021

    ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày bọn cướp cộng sản vn tấn công đi vào cướp chính quyền sài gòn,tất cả nhân dân vn sai lầm tưởng ấm no hạnh phúc,vào năm 1976 bọn cướp cộng sản vn lại đi đánh tư sản cướp hết của người dân luôn😁rồi mang đến giải phóng cho người dân đói khổ😁