Type to search

You Might also Like

5 Comments

 1. Phi Trần April 27, 2021

  Chị là anh hùng nông dân

 2. người yêu nuoc Phạm April 27, 2021

  Nổi ở đâu vậy que nổi trong tù 😃😃😃😂😂😂 nhờ có các que mà bọn này được ở tù 😃😃😃😃

 3. Jason Nguyen April 27, 2021

  nước nổi giận, thuyền hay bè hỡi hoặc mắc can hoặc nhấn chìm !!!

 4. thiện nguyện April 27, 2021

  Chơi môn thể thao tennis nầy phải có tiền. Người Dân nghèo không có khả năng chơi môn thể thao nầy !

 5. Tan Nguyen April 27, 2021

  Sau năm 75 ăn độn nào là bo bo, khoai mì khoai lang, sơ mít, cùi mít, thậm chí gạo toàn là đầy bông cỏ.