Type to search

You Might also Like

7 Comments

 1. Son Nguyen April 13, 2021

  🇺🇸🇺🇸❤❤🌹🌹

 2. Thiệt Võ kim April 13, 2021

  Dân việt có đc ý thức như chị hạnh thì bọn cọng sản sẽ sớm tan rã thì đất nước mới có đc bình yên trong cuộc sống

 3. Thiệt Võ kim April 13, 2021

  Rồi đây cuộc sống cũa dân việt nam sẽ về đâu lớp trẽ sau này sẽ ra sao khi đất nước càng ngày càng suy tàn

 4. Timothy Doan April 13, 2021

  Chi co cach lat do che do cs this vn moi kha dc

 5. michael nhieu April 13, 2021

  Xin Cam Thanh Tam Rat Nhieu Ve Tin Tuc Qua Hay !!!

 6. Rex Le April 13, 2021

  Cẩu sản sẽ được bị TIÊU DIỆT

 7. người yêu nuoc Phạm April 13, 2021

  Vài bữa nữa tộc que quên hết thôi mà 😃😃😃😂😂😂😂