Type to search

aaaaaaaaaaaaaaab
Bình Luận Thời Sự

“Tự do dân chủ” là gì mà người ta phải “lợi dụng”?

VIETLIVE.TV Apr 07“Tự do dân chủ” là gì mà người ta phải “lợi dụng”?
https://vietnamthoibao.org/vntb-tu-do-dan-chu-la-gi-ma-nguoi-ta-phai-loi-dung/

Viet Live Store: https://teespring.com/stores/vietlive
Join Membership: https://www.youtube.com/channel/UCI8U_NB23FbKPly8gIEdLmA/join

#MCThanhTâm
#mcThiênHà
#vietlivetv

source

Tags:

You Might also Like

3 Comments

  1. Khang An April 7, 2021

    Loài thú rừng rú TRUNG CỘNG là hiểm họa của nhân loại nơi nào có mặt loài thú rừng rú TRUNG CỘNG là nơi đó có chiến tranh nơi đó có khủng bố và nơi đó có nổi loạn đất nước đó bị lũng đoạn bị tàn phá và bị thôn tính (bị dụ dỗ làm tay say)

  2. Hoa Pham April 7, 2021

    Có không để mà lợi dụng?

  3. Thanh Nguyen April 7, 2021

    CS NP Trọng vẫn ra rã mà sủa .. VN ta dân chủ đến thế là cùng…