Type to search

You Might also Like

6 Comments

 1. Hoa Pham April 7, 2021

  Chúng vét cú nào đích đáng cú đó: , cướp đất, phá rừng, lời đôi ba đường, tên nghoẹo này cũng không ngoại lệ, vét chuyển tàu chót mà

 2. Hoa Pham April 7, 2021

  Ôi trời ơi, nghe chúng thì đổ thóc giống ra mà ăn, nói láo như vẹm mà không biết à?

 3. Hoa Pham April 7, 2021

  Học giỏi mà u mê vậy thì giỏi làm gì, nếu về miền nam chắc cũng không đến nỗi

 4. Khang An April 7, 2021

  Loài thú rừng rú TRUNG CỘNG là hiểm họa của nhân loại nơi nào có mặt loài thú rừng rú TRUNG CỘNG là nơi đó có chiến tranh nơi đó có khủng bố và nơi đó có nổi loạn đất nước đó bị lũng đoạn bị tàn phá và bị thôn tính (bị dụ dỗ làm tay say)

 5. Tuoi Khuong April 7, 2021

  46 năm trâu ngựa… trả kiếp người ngu trước 75…👈

 6. Rose Paxton April 7, 2021

  Rất cảm ơn chị Thanh Tâm xinh đẹp nha