Type to search

aaaaaaaaaaaaaaab

You Might also Like

2 Comments

 1. Rau Muống April 7, 2021

  việt nam chính phủ toàn là đảng ăn cướp.đã học ngu dốt cứ ngồi lì hoài,,làm sao nhân dân vn được sung sướng và hết nghèo khổ đây😁tội nghiệp cho dân nghèo vn đi bán vé số cào.và chỉ biết đưa nhân dân vn đi xuất khẩu lao động.lo kiếm tiền gửi về nuôi các đảng ăn cướp😁

 2. Luan YT Nguyen April 7, 2021

  Nền GD của VIỆT NAM hiện nay .
  Nó quá thối nát rồi .
  Lãnh đạo nhà trường đa phần dốt nát .
  Xài toàn bằng giả dưới chiêu bài .
  Chuyên tu và tại chức .
  Đứa nào cũng được đóng mác đảng viên .