Type to search

Previous Article

You Might also Like

3 Comments

 1. Khang An April 7, 2021

  Loài thú rừng rú TRUNG CỘNG là hiểm họa của nhân loại nơi nào có mặt loài thú rừng rú TRUNG CỘNG là nơi đó có chiến tranh nơi đó có khủng bố và nơi đó có nổi loạn đất nước đó bị lũng đoạn bị tàn phá và bị thôn tính (bị dụ dỗ làm tay say

 2. Rose Paxton April 7, 2021

  Rất cảm ơn chị Thanh Tâm xinh đẹp da noi tin tức cho cộng đồng mạng hiểu về tình hình đất nước VN hôm nay

 3. Tuoi Khuong April 7, 2021

  Câu hỏi nghe hơi quen quen !!!
  Thích trí Quang cùng lũ đầu trọc nằm như cá trước dinh Độc Lập rồi lại hỏi chính quyền miền nam ( chúng tôi là ai ) nay cút luôn lặng sâu luôn… nhục….🐕👈