Type to search

You Might also Like

3 Comments

  1. Trần Tuyên April 6, 2021

    Hay cho câu " đúng là đồ mặt THỚT "…kaka…khốn nạn cho dân tộc tôi.

  2. thiện nguyện April 6, 2021

    Lúc đương thời không chịu giúp đỡ cho người đời. Bây giờ hết thời. Có tiếc nuối cũng đã muộn. Đây là bài học cho ai đó. Có cơ hội gắng giúp đỡ cho người đời !

  3. Chỉ mỗi tộc que là cấm không được đi ra đi vào 😃😃😃😂😂😂😂 khát nước mà không được uống