Type to search

aaaaaaaaaaaaaaab
Bình Luận Thời Sự

Quốc hội và những khác thường xảy ra định kỳ tại Việt Nam

VIETLIVE.TV Apr 05Quốc hội và những khác thường xảy ra định kỳ tại Việt Nam
https://www.voatiengviet.com/a/quoc-hoi-khac-thuong-dinh-ky/5836691.html

Viet Live Store: https://teespring.com/stores/vietlive
Join Membership: https://www.youtube.com/channel/UCI8U_NB23FbKPly8gIEdLmA/join

#MCThanhTâm
#mcThiênHà
#vietlivetv

source

Tags:

You Might also Like

4 Comments

  1. Rau Muống April 5, 2021

    hy vọng năm 2021 việt nam cần thay đổi đất nước tự do.không nên ăn học ngu dốt và cứ ngồi lì hoài.sẽ đưa đến nhân dân vn nghèo và đi bán vé số.việt nam phải dẹp bỏ bớt thành phần ăn học ngu ra khỏi đảng viên.thì nhân dân sẽ hết nghèo và hết đi xuất khẩu lao động😎

  2. An Tran April 5, 2021

    Bọn nó chỉ bầu bán vai cánh của chúng thôi . Có thế quyền lực chúng vửng chắc , để mặc sức tham nhũng

  3. Thu Phạm April 5, 2021

    Vẫn còn bộ máy cũ thôi em bộ máy ngu mà lỳ thì vẫn đối khổ thôi

  4. Que cái gì cũng biết mỗi cái 30 tháng 4 năm 1975 là không biết dinh độc lập bị xe tăng cộng sản húc đổ 😃😃😃😂😂😂😂😂😂