Type to search

You Might also Like

6 Comments

 1. Hoang Nguyen April 5, 2021

  Chuyện thường tình, qua không được thì quát…sorry

 2. An Tran April 5, 2021

  Hồng phúc thật . Một người dốt mà ngồi ba nhiệm kỳ

 3. Trọng Nguyễn April 5, 2021

  Em hay xúc động và đồng cảm mạnh mẽ lên em mong em đẹp

 4. Rau Muống April 5, 2021

  hy vọng năm 2021 việt nam cần thay đổi đất nước tự do.không nên ăn học ngu dốt và cứ ngồi lì hoài.sẽ đưa đến nhân dân vn nghèo và đi bán vé số.việt nam phải dẹp bỏ bớt thành phần ăn học ngu ra khỏi đảng viên.thì nhân dân sẽ hết nghèo và hết đi xuất khẩu lao động😎

 5. Khang An April 5, 2021

  Loài thú rừng rú TRUNG CỘNG là hiểm họa của nhân loại nơi nào có mặt loài thú rừng rú TRUNG CỘNG là nơi đó có chiến tranh nơi đó có khủng bố và nơi đó có nổi loạn đất nước đó bị lũng đoạn bị tàn phá và bị thôn tính

 6. phuoc huynh April 5, 2021

  Hồng phúc của xã hội Việt Nam là 3 sọc và các cuội rủ nhau sang Mỹ. Còn cái đám đó thì dân chúng chẳng bao giờ được yên ổn để làm ăn sinh sống! 🙂