Type to search

You Might also Like

3 Comments

  1. Rau Muống April 5, 2021

    hy vọng năm 2021 việt nam cần thay đổi đất nước tự do.không nên ăn học ngu dốt và cứ ngồi lì hoài.sẽ đưa đến nhân dân vn nghèo và đi bán vé số.việt nam phải dẹp bỏ bớt thành phần ăn học ngu ra khỏi đảng viên.thì nhân dân sẽ hết nghèo và hết đi xuất khẩu lao động😎😎😎

  2. v v April 5, 2021

    xưa nội chiến 2 miền , miền nam đi long nhông ngoài đường quân cảnh bắt đi quân dịch , miền bắc 16 tuổi bắt đi lính , thì hỏi học hành gì , nói láo không ngượng

  3. Kim Oanh Nguyen Thi April 6, 2021

    Câm lặng lắng nghe là tốt nhất xh vn bây giờ