Type to search

You Might also Like

3 Comments

  1. Phong Nguyễn April 3, 2021

    Nó thề chung thành với đảng trước nhân dân thì dân là cái gì so với đảng

  2. 高細妹 April 3, 2021

    Tui song chung voi nguoi binh thuong quen roi bay gio song chung nguoi khong binh thuong buc minh

  3. Hoa Pham April 3, 2021

    Giờ cũng bắt chước người ta giơ tay thể, chủ tịch qh do các dân biểu bầu mà dân biểu khoá mới chưa được bầu vậy ai bầu chủ tích Q H mới? Chuyện ngược đời, chuyện bầu cử ở vn như đèn cù, hiểu chết liền