Type to search

You Might also Like

2 Comments

  1. thiện nguyện March 29, 2021

    TC Ác mấy chục lần kẻ khác. Thế giới phải ngã mũ chịu thua cúm Tàu. Hiện tại TC bắt nạt chính quyền Biden. Ước gì Trump trở lại !

  2. Thanh Nguyen March 29, 2021

    30.4.1975 NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN BẮC KHỎI SỰ ĐÓI NGHÈO VÀ NGU DỐT bằng sinh linh của một triệu thanh niên miền Bắc mà ông Hồ đem rãi trên đường mòn HCM theo lệnh của LX và TQ….