Type to search

You Might also Like

1 Comments

  1. Phượng Tím March 25, 2021

    Bắn là dở, chỉ tổ hao đạn. CCRĐ 1953, chỉ chôn sống thôi cũng “vượt chỉ tiêu” 172k. Huế 1968, vừa đập đầu vừa chôn sống cũng “kiếm rủng rỉnh” hơn 5k. Polpot 1979, chỉ dùng cuốc cũng “nhanh gọn” 2tr. Thiên an môn 1989, cho xe tăng chạy qua cũng thu được “tròm trèm” vài ngàn…
    (Vẹm)