Type to search

You Might also Like

2 Comments

  1. thiện nguyện March 23, 2021

    Corona virus ! Do nhân Ác độc tạo ra thôi. Trời Phật giúp nhân không hại người. Người đời tham vọng nên mới tạo. Giết người rồi lại giết luôn ta !