Type to search

You Might also Like

5 Comments

 1. Tùng Bùi đình March 20, 2021

  Thanks MC th tâm xđ

 2. Quang Hoang Dao March 20, 2021

  Người miền bắc đã biết tiền quan kim của hà ứng khâm rồi ngân hàng rồi…
  Chao ôi !!! Của đau…nên xót… Có phải của tam bảo đâu mà tha hồ phá…lại nhớ tiết dụng nhi ái nhân sử dân dĩ thì…

 3. Ringdes Di March 20, 2021

  Đã trải qua 46 năm rồi bây giờ nghe Thanh Tâm nhắc lại cảm thấy đau xót xé lòng cho người dân miền nam mình thời đó khi Việt cộng vào

 4. Samsung Dienthoai March 20, 2021

  NOI THEO NHAN GIAN ( BINH DAN )..NOI TOI CS…LA NGHE "" IA CHAY ""…" VI SAO….VI CS..VUA NGU DOT…LAI RAT THAM ĐOC…"" MUU MO .."" XAO NGUYET "" TAN AC…TUI CHUNG KIEN 3 LAN "" ĐOI TIEN ""..NGUOI DAN RAT PHUAN UAT …VO CUNG KHON KHO…CHO 3 LAN "" ĐOI TIEN "…CHI ĐOI ĐUOC 50%…TREN SO TIEN MA NGUOI DAN LAM ĐO MO HOI…SOI NUOC MAT MOI CO ĐUOC… NHU VAY COI NHU MAT TRANG 50%…CON RAT NHIEU CHUYEN MA ĐCS TUNG AP DUNG NGU DOT…TAN ĐOC…TU NGAY ĐUOC GOI LA ( GIAI PHONG ) ..1975….CHO ĐEN TAN NGAY NAY…""" BONG .BONG " DAN VIET "" ĐA CANG LAM ROI…"" NO..NO CHI LA THOI GIAN ""

 5. Charles Wynn March 20, 2021

  Chính sách bần cùng hoá cả nước, xuống hàng chó ngựa