Type to search

You Might also Like

6 Comments

 1. Hợp Nguyễn Đức March 2, 2021

  Lúc nào cũng tiếp theo

 2. Pham Nguyen March 2, 2021

  🌻🌻🌻🌹🌹🌹
  Công an khốn nạn cướp càng
  Chuyên đi cướp bóc.kéo đàng làm vui
  Có con dấu đóng đỏ tươi
  Có còng số 8 dùi cui nhà tù
  Chúng cướp có súng có mưu
  Có quyền có thế.như thù kiếp nao
  Oan thiên khóc hận thét gào
  Mất nhà mất đất.mất nào anh em
  Ông trời ngó xuống mà xem
  Cộng sản nó cướp tèm lem nước nhà

 3. Thanh Trọng March 2, 2021

  Chào Thanh Tâm …

 4. Hoàng Minh March 2, 2021

  👏👏👏😄😄😄👍👍👍

 5. OneForAll March 2, 2021

  Vinfast, phụ tùng máy cơ khí của nước ngoài còn mạc thì của VN 😀😀😀😀. Có gì đâu phải vỗ ngục 😀😀😀😀. Không biết công ty vinfast chịu đựng được bao lâu. Đây cũng chẳng khác nào mua xe rồi bán lại…

 6. Pham Nguyen March 2, 2021

  🌻🌻🌻🌹🌹🌹
  Thu đi để lại lá vàng
  Bác đi để lại.một đàng khỉ lông
  Bọn chúng thì lại quá đông
  Thạch sanh thì ít.lý thông thì nhiều