Type to search

You Might also Like

6 Comments

 1. Vincent Nguyen February 23, 2021

  Dâng cho Tàu rồi, đừng làm chuyện ruồi bu

 2. Văn Hùng Nguyễn February 23, 2021

  Tai trơ cho mây cha bo tui

 3. Hùng Nguyễn February 23, 2021

  Tôi tài trợ cho một hầm vàng khè

 4. Nam Nguyen February 23, 2021

  Mặt em phản động này ác y

 5. Tuấn Nguyễn Tiến February 23, 2021

  Chống phá đất nước nước làm thịt sạch cho rảnh đất vn

 6. Bần Sĩ February 23, 2021

  Biển đông mất rùi còn gi nữa đâu.😣😣😣😣