Type to search

You Might also Like

2 Comments

  1. Tiên Nguyễn hoàng February 22, 2021

    Các ông tham nhũng và hối lộ là những người ngu nhất đất nước .. bị bắt bỏ tù , để tiền bạc và vợ đẹp cho trai trẻ nó Sài và địch như cái máy , còn con cái ở nhà nó hành hạ như choá .😃😂

  2. Xương Rồng Hoa February 22, 2021

    Từ lâu bắc việt nó kỳ thị đối xử người nam rồi. Tại ngi nam bây giờ mới nhận ra thôi