Type to search

Những Vấn Đề Quanh Ta

Việt Nam trước nguy cơ thành nơi trung chuyển hàng hóa Tàu cộng

VIETLIVE.TV Feb 21Việt Nam trước nguy cơ thành nơi trung chuyển hàng hóa Tàu cộng
https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vietnam-likely-to-become-chinese-good-transit-hub-02182021074129.html

Viet Live Store: https://teespring.com/stores/vietlive
Join Membership: https://www.youtube.com/channel/UCI8U_NB23FbKPly8gIEdLmA/join

#MCThanhTâm
#mcThiênHà
#vietlivetv

source

Tags:

You Might also Like

2 Comments

  1. vietmanhduong February 22, 2021

    Hang̀ hóa VN KHÔNG THỂ NAÒ CẠNH TRANH VỚI PHÂM̉ CHẤT́ VÀ GÍA THÀNH CUẢ TC …

  2. Nam Nguyen February 22, 2021

    Kênh phản động chuyên xuyên tạc bịa đặt để chống phá công cuộc xây dựng đất nước của vn tôi