Type to search

You Might also Like

2 Comments

  1. Đuc Nguyen February 21, 2021

    Bài viết rất hay ,đúng như thế ,bon Tầu thì 1000 năm trước tới 10.000 năm sau chúng cũng nhu vây thôi ,mông bá quyền của chúng khoing thay đổi mà ngày càng kinh khủng hơn nửa.

  2. Đuc Nguyen February 21, 2021

    Chiếc ghế của Trong Lú ngồi là của Tầu Công tâu cho đó ,làm sao mà Trong Lú không khom lưng ,cúi đầu trước quân thù ,đàn áp người yêu nước đươc .