Type to search

aaaaaaaaaaaaaaab

You Might also Like

2 Comments

 1. Rau Muống February 19, 2021

  trời ơi .đại hội đảng 🤣. nhìn là toàn đảng ăn cướp.đã học ngu dốt cứ ngồi lì hoài🤣làm sao nhân dân vn được sung sướng và hết nghèo khổ đây,🤣🤣

 2. Pham Nguyen February 19, 2021

  Xưa kia là đặng tiểu bình
  Xua quân đánh chiếm dân mình chết oan
  Ngày nay có tập cận bình
  Kẻ thù nhân loại vi sinh côn trùng
  Trung hoa có cả hai bình
  Đều là khác máu hun tàn trần gian