Type to search

You Might also Like

3 Comments

 1. Quân Chảnh Kún February 19, 2021

  QủủỳQ

 2. vietmanhduong February 19, 2021

  Thời điêm̉ cuả ..THEO NGA DIỆT TÂÙ . Đâù tiên là THĂNG̀ ĐÀN EM TÂÙ POLPOT ở Campuchia . Sau đó là ĐỠ ĐÒN BAÌ HỌC BIÊN GIỚI ..Cuôí cung̀ là TAÍ TRIÊÙ PHỤC ĐAỊ HÁN khi LIÊN SÔ XỤP cho đến nay …

 3. Phượng Tím February 19, 2021

  “Gom hết vũ khí cất vào kho ! Hạ báo động xuống còn cấp 2 !”
  (Lệnh của đại tướng hai mang VTD)