Type to search

Nhân Vật Sự Kiện

Chiến tranh biên giới Việt – Tàu 1979: Cuộc chiến nhìn từ người lính bên kia chiến tuyến

VIETLIVE.TV Feb 18Chiến tranh biên giới Việt – Tàu 1979: Cuộc chiến nhìn từ người lính bên kia chiến tuyến
https://www.ntdvn.com/van-hoa/chien-tranh-bien-gioi-viet-trung-1979-cuoc-chien-nhin-tu-nguoi-linh-ben-kia-chien-tuyen-142841.html

Viet Live Store: https://teespring.com/stores/vietlive
Join Membership: https://www.youtube.com/channel/UCI8U_NB23FbKPly8gIEdLmA/join

#MCThanhTâm
#mcThiênHà
#vietlivetv

source

Tags:

You Might also Like

1 Comments

  1. Khang An February 18, 2021

    Cuộc chiến Tây Bắc bắt nguồn từ bãn hợp đồng bán nước của Phạm Văn Đồng dày 50 trang do Bùi tín đăng trên báo chí của pháp năm 1979. trong đó có ghi khi vào tới Miền Nam (thống nhất) thì cộng sản Việt Nam phải ký bàn giao hoàng Sa Trường Sa cho bọn mọi rợ trung cộng nhưng người cộng sản Miền Nam không đồng ý vì đó là hành động bán nước kễ từ đây mọi việc đỗ bễ được chia thành 2 phe cộng sản miền bắc và cộng sản Miền Nam