Type to search

Nhân Vật Sự Kiện

Chiến tranh Biên giới 1979: Ý kiến nói ‘cảnh giác’ trong quan hệ với Tàu cộng

VIETLIVE.TV Feb 17Chiến tranh Biên giới 1979: Ý kiến nói ‘cảnh giác’ trong quan hệ với Tàu cộng
https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-51527400

Viet Live Store: https://teespring.com/stores/vietlive
Join Membership: https://www.youtube.com/channel/UCI8U_NB23FbKPly8gIEdLmA/join

#MCThanhTâm
#mcThiênHà
#vietlivetv

source

Tags:

You Might also Like