Type to search

You Might also Like

1 Comments

  1. Hồ Bác February 4, 2021

    hồi trước chưa bùng phát mạnh covid-19😁còn bi giờ việt nam năm 2021 mới bắt đầu bùng phát loại virus cov2, tại vì môi trường quá ô nhiễm, còn ghê hơn cả thế giới,,bà con chuẩn bị lương thực và nước uống nhiều lên,sẽ có lệnh giới nghiêm gần đây