Type to search

Bình Luận Thời Sự

Đại hội 13: Sẽ không có “bất ngờ”, nhưng tập trung quyền lực càng cao, chuyển giao càng thách thức

VIETLIVE.TV Jan 24Đại hội 13: Sẽ không có “bất ngờ”, nhưng tập trung quyền lực càng cao, chuyển giao càng thách thức
https://www.rfa.org/vietnamese/news/blog/no-big-change-in-party-congress-13-01212021064751.html

Viet Live Store: https://teespring.com/stores/vietlive
Join Membership: https://www.youtube.com/channel/UCI8U_NB23FbKPly8gIEdLmA/join

#MCThanhTâm
#mcThiênHà
#vietlivetv

source

Tags:

You Might also Like

2 Comments

  1. Bình Nguyễn January 24, 2021

    Ô TRỌNG GIÀ YẾU RỒI

  2. Văn Hội Nguyễn January 24, 2021

    Quy định chứ không phải quy luật