Type to search

Nhân Vật Sự Kiện

47 năm ngày Trung quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa: Kẻ xâm lược nguỵ tạo ký ức như thế nào?

VIETLIVE.TV Jan 2147 năm ngày Trung quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa: Kẻ xâm lược nguỵ tạo ký ức như thế nào?
:https://thanhnien.vn/thoi-su/47-nam-ngay-trung-quoc-cuong-chiem-hoang-sa-ke-xam-luoc-nguy-tao-ky-uc-nhu-the-nao-1331507.html?fbclid=IwAR2RiKOUoEZa80hFJ3RaEMp_OlVp74CTimbrQdoPSUJYPY5olJP5OcQOaT4

Viet Live Store: https://teespring.com/stores/vietlive
Join Membership: https://www.youtube.com/channel/UCI8U_NB23FbKPly8gIEdLmA/join

#MCThanhTâm
#mcThiênHà
#vietlivetv

source

Tags:

You Might also Like