Type to search

You Might also Like

3 Comments

  1. Hồ Bác January 14, 2021

    tội nghiệp cho 80 triệu người dân vn bị cộng sản nói xạo láo đi lừa gạt😁không có gì quý hơn Độc Lập -Tự Do-chẳng thấy người vn sướng đâu..toàn là nhìn thấy người dân nghèo khổ quá trời.rồi đã còn bị cướp đất đai và tham nhũng quá trời 😁câu chuyện có thật 1976.cướp khủng kiếp😁

  2. Văn Dũng January 14, 2021

    CS nói sao cũng được mà. Nghe hay ko là tùy người nghe, từ đó biết ai theo ai!

  3. Nelson Tran January 14, 2021

    Mới xử vụ Hồ Duy Hải đã thấy lạnh gáy rồi