Type to search

You Might also Like

1 Comments

  1. Hồ Bác January 14, 2021

    tội nghiệp cho 80 triệu người dân vn bị cộng sản nói xạo láo đi lừa gạt😁không có gì quý hơn Độc Lập -Tự Do-chẳng thấy người vn sướng đâu..toàn là nhìn thấy người dân nghèo khổ quá trời.rồi đã còn bị cướp đất đai và tham nhũng quá trời 😁câu chuyện có thật 1976.cướp khủng kiếp😁