Type to search

Cuộc Sống Quanh Ta

Điều tra của WHO về virus dịch cúm Vũ Hán: Thái độ bất hợp tác của Tàu cộng

VIETLIVE.TV Jan 14Điều tra của WHO về virus dịch cúm Vũ Hán: Thái độ bất hợp tác của Tàu cộng
https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20210112-%C4%91i%E1%BB%81u-tra-c%E1%BB%A7a-who-v%E1%BB%81-virus-dịch cúm Vũ Hán-th%C3%A1i-%C4%91%E1%BB%99-b%E1%BA%A5t-h%E1%BB%A3p-t%C3%A1c-c%E1%BB%A7a-trung-qu%E1%BB%91c

Viet Live Store: https://teespring.com/stores/vietlive
Join Membership: https://www.youtube.com/channel/UCI8U_NB23FbKPly8gIEdLmA/join

#MCThanhTâm
#mcThiênHà
#vietlivetv

source

Tags:

You Might also Like

2 Comments

  1. Brooks Zain January 14, 2021

    2:32 I like that😍💋 💝💖❤️

  2. Lan Lieu January 14, 2021

    Khong xau xa bi oi de hen thi khong phai tau cong