Type to search

Câu Chuyện Việt

Cuộc Chiến Tranh Việt Nam 1954-1975, kẻ dối trá thì sẽ bị nhận sự khinh bỉ

VIETLIVE.TV Jan 14Cuộc Chiến Tranh Việt Nam 1954-1975, kẻ dối trá thì sẽ bị nhận sự khinh bỉ
https://www.facebook.com/canh.le.353/posts/1822005291271220

Viet Live Store: https://teespring.com/stores/vietlive
Join Membership: https://www.youtube.com/channel/UCI8U_NB23FbKPly8gIEdLmA/join

#MCThanhTâm
#mcThiênHà
#vietlivetv

source

Tags:

You Might also Like

2 Comments

  1. Hồ Bác January 14, 2021

    bọn china mà đi vào vn.😁 dân việt nam càng chết nhiều thêm,tại vì bọn china cần đất đai đưa người china sang việt nam sống luôn

  2. Neko -frisk6 January 14, 2021

    Nếu không lên tiếng cho đất nước thì một ngày nào đó nó sẽ trở thành đất của Tàu!