Type to search

You Might also Like

4 Comments

 1. Thanh Trọng January 13, 2021

  Chào Thiên Hà . . .

 2. Điềm Tạ January 13, 2021

  Thả tr huỳnh duy thức ra ngay là người yêu nước thương dân thực sự đấy

 3. Thai Pham January 13, 2021

  Mong mọi người tiến bộ trên thế giới hãy lên tiếng mạnh mẽ,cương quyết để bão vệ tính mạng anh Trần Huỳnh Duy Thức,bảo vệ sự tự do chân chính của nhân loại

 4. Hien Nguyen January 13, 2021

  Chết vì cs..dù bất cứ hình thức nào..đều là cái chết vô nghiã nhất thế giới