Type to search

Bình Luận Thời Sự

Quyết tâm phế truất nhanh Trump, phe Dân Chủ nhắm tới đích nào ?

VIETLIVE.TV Jan 13Quyết tâm phế truất nhanh Trump, phe Dân Chủ nhắm tới đích nào ?
https://www.rfi.fr/vi/ph%C3%A2n-t%C3%ADch/20210111-m%E1%BB%B9-quy%E1%BA%BFt-t%C3%A2m-ph%E1%BA%BF-tru%E1%BA%A5t-nhanh-trump-phe-d%C3%A2n-ch%E1%BB%A7-nh%E1%BA%AFm-t%E1%BB%9Bi-%C4%91%C3%ADch-n%C3%A0o

Viet Live Store: https://teespring.com/stores/vietlive
Join Membership: https://www.youtube.com/channel/UCI8U_NB23FbKPly8gIEdLmA/join

#MCThanhTâm
#mcThiênHà
#vietlivetv

source

Tags:

You Might also Like

3 Comments

 1. Gold Silber January 13, 2021

  Bon cho ma dan chu

 2. Vvfxd Thhvx January 13, 2021

  Chào em Thiên Hà, Trump kg dễ lật đổ đâu,

 3. Vang Nguyen January 13, 2021

  Cảm ơn chương trình..
  Chào Thiên Hà