Type to search

You Might also Like

2 Comments

  1. Ngọc Điệp Trần January 13, 2021

    Đáng sợ nhất là người Mỹ bị chết hơn 300 ngàn người do dịch Covid 19 và đang tiếp diễn, một phần do dân chủ quan không tin có dịch lây lan, tranh giành quyền lực nhà nước giữa nhánh quyền lập pháp và nhánh quyền hành pháp ! Bước đầu có dấu hiệu suy tàn của Tam quyền phân lập !

  2. vk ck hj Quoc January 13, 2021

    Trần Huỳnh DUY THỨC, anh phải sống.