Type to search

You Might also Like

5 Comments

 1. Tuyen Tran January 12, 2021

  Thiên Hà nói vậy thì anh là người giàu à ? 🤣🤣

 2. bich ngoc January 12, 2021

  Đúng vậy ng có tấm lòng tốt mới là ng giàu có & hạnh phúc.

 3. Vincent Nguyen January 12, 2021

  Cái lạnh làm lúa trâu bò heo chết, không chết vì lạnh thì chết vì đói…

 4. kennedy ton January 12, 2021

  người dân có lòng bác ái tốt hơn bác hồ

 5. Bưởi Bòng Bòng January 12, 2021

  Dân oan VN nhiều người phải đi kêu kiện nhiều năm mà không được giải quyết , biểu tình , diễu hành , băng rôn … đều không hiệu quả . Hãy dùng cách kêu kiện mới “ chửi đứa cướp đất “ như chửi đứa ăn cắp gà mà các cụ nhà ta đã chửi cả trăm năm nay và cái này không có CẤM trong pháp luật CHXHVN