Type to search

Câu Chuyện Việt

VIẾT VỀ NGƯỜI ÔNG ĐÁNG KÍNH CÓ TÊN HỌ ĐẦY ĐỦ LÀ LÊ ĐÌNH KÌNH

VIETLIVE.TV Jan 11VIẾT VỀ NGƯỜI ÔNG ĐÁNG KÍNH CÓ TÊN HỌ ĐẦY ĐỦ LÀ LÊ ĐÌNH KÌNH
https://www.facebook.com/ocbuouvang.smile/posts/1783424965143123

Viet Live Store: https://teespring.com/stores/vietlive
Join Membership: https://www.youtube.com/channel/UCI8U_NB23FbKPly8gIEdLmA/join

#MCThanhTâm
#mcThiênHà
#vietlivetv

source

Tags:

You Might also Like

4 Comments

 1. Julio Landin January 11, 2021

  I'm single 😥😥😥😥😥

 2. The Lai Nguyen January 11, 2021

  Vụ án của cụ Kình cũng chỉ là một trong hàng ngàn tội ác của CS kể từ khi có Đảng Việt Cộng được thành lập bởi một kẻ ác nhân "bác=bác ác bất nhân" Hồ bất minh. Kể làm sao hết tội của CS do Đảng cộng sản và Chính quyền CS "bán nước, hại dân, ăn tàn, phá hoại" đang cai trị VN. Chi mượn lời của Ức Trai rằng: "Độc ác thay trúc Nam Sơn không ghi hết tội.
  Dơ bẩn thay, nước Đông hải không rửa sạch hết mùi.."

 3. Bưởi Bòng Bòng January 11, 2021

  Cháu Duyên Duyên vừa viết nên BẢN ÁN CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN VIỆT NAM VỚI ĐẢNG VIÊN CÙNG DÂN TỘC VIỆT NAM , hay và chính sác hơn của hồ chi minh viết hồi 70 năm trước đây .

 4. Clayton Justus January 11, 2021

  Very nice 😍💋 💝💖♥️❤️